Sponsorplan

Het project waarvoor wij rijden is Riders Gambia. Dit project in Gambia is opgezet om om medische zorg tot op “de drempel van iedere hut te brengen”. Met de hulp van Riders kunnen dokters en verpleegkundigen een “first line of medical defence” bieden tegen ziektes die voorkomen of eenvoudig genezen kunnen worden. Het enige dat daarvoor nodig is, is een betrouwbaar transportsysteem. In Gambia beheert Riders daarvoor een aanzienlijke vloot van motoren, 4×4 voertuigen en een aantal vrachtwagens.

Dokters, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers krijgen een gedegen opleiding in het gebruik en primair onderhoud van hun voertuigen. Daarnaast heeft men op verschillende lokaties in Gambia garages met goed opgeleide monteurs zodat voertuigen met een mankement snel en kundig hersteld kunnen worden. De kwaliteit van de zorg is zo goed als het transportmiddel dat die zorg moet brengen. Het is onacceptabel dat kinderen moeten sterven omdat de zorgverlener ze niet kan bereiken. Het is onacceptabel dat mensen sterven aan ziekten die eenvoudig voorkomen of genezen hadden kunnen worden.

Naast het beheer van de vloot voertuigen gaan de Riders ook steeds meer andere onderhoudswerkzaamheden verrichten ten behoeve van ziekenhuizen en medische posten zoals reparatie van generatoren, waterinstallaties, etc.

Dit alles vraagt om middelen en geld, minder dan in Europa, maar nog steeds veel geld dat niet opgebracht kan worden door de straatarme bevolking. Wat men wel heeft zijn arbeidskrachten en die kunnen effectief ingezet worden als wij hen de middelen bieden. Daarom is uw hulp nodig.

Een voertuig met diverse toepassingsmogelijkheden, de Desertbeagle, waaronder Recovery en First Aid schenken wij. Hiermee kunnen technici gestrande voertuigen bergen, reparaties on-site verrichten en als mobiele medische post gerichte hulp bieden aan de afgelegen dorpen. Daarom zorgen we dat het voertuig reeds in Nederland zo gereviseerd en aangepast wordt dat het die taak nog tal van jaren kan vervullen. Hiervoor zoeken we geen sponsors. De reis en de preparatie van de wagen zijn voor onze rekening.

Waar we wel sponsors voor zoeken is het bij elkaar brengen van reserve onderdelen en zoveel mogelijk geld om deze auto en de andere voertuigen van het project ‘op de weg’ te houden. Een geschikt voertuig is één stap, het voertuig rijdende houden met een competente bemanning een tweede.

Hoe kunt u hieraan bijdragen.

Financiële bijdragen

Wij hebben met Riders for Health Benelux de afspraak gemaakt dat financiële bijdragen ten behoeve van ons project, en dus Riders Gambia, direct op hun rekening kunnen worden gestort.

SNS Bank 87.30.92.481 t.n.v. Riders for Health
o.v.v. Voertuigenproject Gambia

Opm.: Omdat Riders for Health Benelux een geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw giften in principe fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie zie Belastingdienst-Giften

Materiaalsponsoring

Op de pagina “wij nemen mee” staat een lijst van zaken die wij mee willen nemen. Een aantal zijn puur voor de reis naar Gambia en komen voor onze rekening. Andere goederen zijn primair bedoeld voor het project – deze kunnen geschonken worden. Hetzij door het onderdeel fysiek te schenken hetzij door de kosten voor het onderdeel voor uw rekening te nemen. Als u een onderdeel of dienst wilt schenken waarvan is aangegeven dat we daar geen sponsor voor zoeken kan dat natuurlijk wel.

Sponsorvermelding

In principe vermelden we alle sponsors op onze site met hun bijdrage. Indien een sponsor niet of alleen met naam vermeld wenst te worden zullen wij uiteraard aan dat verzoek voldoen.

Vermelding van sponsors op de auto is in beperkte mate mogelijk. De Desertbeagle is een opvallende auto in het hedendaagse verkeer, zeker in de uitdossing die hij speciaal voor de Challenge krijgt. Dat onderscheidend vermogen kan ook voordelig zijn voor een sponsor. De wagen rijdt tot begin oktober zeer regelmatig rond in Noord-Nederland en zal ook bij een andere evenementen in Duitsland en België verschijnen. De uiteindelijke reis door 8 landen is een gegarandeerde aandachtstrekker.

Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij behouden ons het recht voor om reclame-uitingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

1 Reactie op Sponsorplan

  1. Pingback: Aanzet sponsorplan | Dream Reality

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>