Grenzen, regels en autoriteiten

visum mauritanie

visum mauritanie

Bij een reis door 8 (of 9 landen als je de Westelijke Sahara als zelfstandig land ziet) krijg je als bestuurder en eigenaar van een voertuig met tal van regeltjes, wetten en (culturele) gebruiken te maken. Dat begint al bij de uitrusting van de auto. En ook bijrijder of passagiers kunnen onderhevig zijn aan de lokale regels die gelden voor bijvoorbeeld die uitrusting.

Fraai voorbeeld hiervan zijn de in sommige landen verplichte veiligheidshesjes. In Frankrijk is iedere inzittende verplicht zo’n hesje te dragen bij pech of ongeval. Met andere woorden, 5 zitplaatsen? Zorg maar gewoon dat je er 5 bij je hebt als je veelvuldig door Frankrijk rijdt met wisselende passagiers.

Er zijn soms – formeel- afwijkende bepalingen voor toeristen of auto’s met buitenlandskenteken. Dat wil lang niet altijd zeggen dat de lokale politie daar rekening mee houdt en toch €90,- per ontbrekend hesje wil incasseren. [prijspeil 2008, Frankrijk - bron: ANWB]. Niet betalen of discussie aangaan brengt geen verbetering in de situatie. Vergelijkbare situaties kunnen zich ook in Spanje voordoen. En dan hebben we Europa nog niet eens verlaten.

Hou er rekening mee dat je minimaal de volgende accessoires in de auto hebt:

  1. gevarendriekhoek (2x)
  2. brandblusser
  3. veiligheidshesjes (aantal inzittenden)
  4. reserve lampjes
  5. reserve bril (bestuurder(s))
  6. EHBO-kist

Net als in Europa behoort de auto ook elders technisch functioneel in orde te zijn, koplampen, ruitenwissers, veiligheidsgordels, etc.. het moet allemaal werken en volgens de regels gebruikt  worden ook al zie je dat er voor het lokale transport schijnbaar andere regels gelden. Niets is overigens minder waar, ook het lokaal vervoer wordt met regelmaat aan de kant gezet en met een stofkam uitgepluisd. Eigenlijk maakt dat ook niets uit, iedere bestuurder is individueel verantwoordelijk voor zijn of haar voertuig en het is zijn/haar verplichting de regels na te leven.

(Verkeers)regels en procedures.

Naast de verschillende verplichte accessoires en de technische staat waarover men onderweg kan vallen zijn er uiteraard de verschillende verkeersregels en formaliteiten die in acht genomen moeten worden. In een aantal landen is men uiterst kritisch ten aanzien van buitenlanders, zeker Europeanen, die zich niet conformeren aan die regels met als gevolg ruimhartige boetes of dreigementen voor het gerecht gesleept te worden. Het achterhalen van die regels kan soms wel eens lastig zijn en de kunst afkijken van het lokale weggedrag is niet altijd een garantie voor een correcte interpretatie van de officiële regels.

Bottom line is eigenlijk heel eenvoudig: hou je strikt aan de regels, procedures, formaliteiten en gedraag je beleefd zonder onderdanig te doen en er is weinig tot niets aan de hand. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je alle papieren, documenten en bescheiden die formeel noodzakelijk zijn ook daadwerkelijk kunt tonen. Ga je een keer, bewust of onbewust in de fout, geef je fout toe, maak excuses en … onderhandel je weg uit de ontstane situatie. Maar nog steeds met respect voor de ambtenaar die je met die misser confronteert.

In 9 van de 10 gevallen zal er ‘iets’ geschoven moeten worden: meestal geld. En de initiële eis is altijd veel hoger dan waar men uiteindelijk genoegen mee zal nemen. De kunst is om die ‘sport fine’ (de benaming in Gambia om een dergelijke ‘offence’ te neutraliseren) zo laag mogelijk te krijgen. Dat is ook waar de betreffende official op uit is. Een redelijke vergoeding voor hem om een overtreding door de vingers te zien.

Hij zou je via de officiële weg kunnen beboeten, daadwerkelijk opbrengen of domweg de toegang kunnen weigeren. Daar heeft hij het volste recht toe maar dat is in niemands belang. Je kunt dat smeergeld noemen, maar feitelijk biedt hij je een alternatief voor een anders veel lastiger parket: een sportief gebaar dus. Het staat misschien haaks op wat wij gewend zijn, alhoewel ….?

Als je geen overtreding begaat, je papieren in orde zijn en je aan de geldende regels houdt zal er misschien wel eens gevraagd worden om een ‘cadeau’ of een blikje fris maar zal er geen geld gevraagd worden voor de normale afhandeling van zaken. Natuurlijk kan het soms helpen om iets te schuiven om die afhandeling te bespoedigen maar dat is dan een eigen keuze die ook in Europa bepaald niet vreemd is al zal zich dat meestal beperken tot de zakelijke wereld. We hebben daar zelfs een mooie term voor bedacht: service level.

Paspoort, visum en ‘Carnet de Passage en Douane’ (CPD)

Wie gaat reizen in het buitenland heeft een geldig paspoort nodig. Binnen de EU is een identiteitskaart voldoende, voor Afrika moet je over een geldig paspoort beschikken dat voor bepaalde landen nog een aantal maanden geldig is NA vertrek uit dat land. Dat geldt ook voor landen waarvoor een visum verplicht is zoals Mauritanië: 6 maanden. Ook voor Senegal, dat geen visum plicht kent voor Nederlanders die niet langer dan 3 maanden in het land verblijven , dient het paspoort nog 6 maanden na vertrek geldig te zijn!

Naast een geldig paspoort, eventueel een visum, kunnen aanvullende eisen gelden zoals:

  1. bewijs van voldoende financiële middelen voor de duur van het verblijf
  2. bewijs dat het land binnen de gestelde termijn daadwerkelijk verlaten wordt, bijvoorbeeld retourticket, reisarrangement, etc..
  3. in bezit van documenten voor het volgende land of bestemming na vertrek.

In geval je met een eigen auto een grens wilt passeren gelden aanvullende eisen voor in ieder geval een aantal landen. Bijna ieder land heeft een beperking op de leeftijd van de auto. Auto ouder dan 10 jaar, mag hij formeel Gambia maar ook Marokko niet in. Voor Senegal geldt de strengste leeftijdsgrens: 5 jaar.

Wie met een eigen auto de wereld wil verkennen doet er goed aan een Carnet de Passage en Douane of kort Carnet de Passage (CPD) aan te vragen. Dat kan in ieder land via de erkende autoclubs zoals de ANWB in Nederland of de ADAC in Duitsland.

Wat is nu zo’n Carnet de Passage?

Carnet de Passage

Een Carnet de Passage (CPD) is een internationaal douanedocument dat de tijdelijke kostenloze import van motorvoertuigen eenvoudig regelt, ook of juist, voor voertuigen die ouder zijn dan de maximale importleeftijd die voor een bepaald land geldt. Het CPD is nog het beste te vergelijken met een paspoort voor het voertuig en wordt in het algemeen afgegeven voor een periode van een jaar.

Het CPD is nog steeds vereist voor heel veel landen over de gehele wereld. Van Azië tot Zuid-Amerika, van Australië en Nieuw Zeeland tot de meeste landen in Afrika. Soms wordt aangegeven dat het Carnet niet verplicht is, maar wel wordt aangeraden. Senegal bijvoorbeeld. De reden daarvoor is dat een voertuig jonger dan 5 jaar zonder problemen in- en uitgevoerd kan worden maar een voertuig ouder dan 5 jaar komt in principe het land niet in zonder dat Carnet.

Het CPD staat de tijdelijke belastingvrije invoer toe van motorvoertuigen voor een beperkte tijd en biedt het land waar het Carnet vereist is de garantie dat alle kosten betaald worden mocht het voertuig onverhoopt in dat land achterblijven.

Het CPD valt onder het raamwerk van de Douane Conventies van de Verenigde Naties (1954,1956) en is sinds 1990 onderdeel van de Instanbul Conventie die beheerd wordt door de World Customs Organisation. Bepaald dus geen lokaal papiertje. De AIT (Alliance Internationale de Tourisme) en FIA (Federation Internationale de l’Automobile) zijn de belangrijkste spelers in uitvoering en uitgave het carnet.

Het CPD kan aangevraagd worden bij de ADAC (zusterorganisatie van de ANWB in Duitsland) De prijzen voor een carnet bedragen € 260 – een bekend bedrag voor recente challengers – als je geen lid bent van de ANWB, anders betaal je € 160. Export kentekens kosten € 130,- meer. Heb je pech en woon je in Engeland, dan moet je je aanvraag indienen bij de RAC en is de vanaf prijs 180 GBP.

Bij de aanvraag voor een CPD wordt men geacht een borgsom of bankgarantie te geven. Deze dient als onderpand voor het geval het voertuig in het betreffende land achterblijft en de kosten niet betaald worden. Komt het voertuig weer terug of wordt het uiteindelijk uitgevoerd naar een land dat expliciet toestemming daartoe geeft dan wordt de borgsom teruggestort.  Het is wel zaak dit door de douane instantie van het betreffende land te laten vastleggen in het carnet.

alternatieve invoer uitvoer verklaring

alternatieve invoer uitvoer verklaring

Wie zijn kansen neemt en een grens wil passeren zonder het vereiste CPD (bijvoorbeeld Senegal met een auto ouder dan 5 jaar) stuurt doelbewust aan op een alternatieve regeling. En alternatieve regelingen gaan altijd gepaard met variabele kosten en condities waarbij het beroemde “behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst” zeer van toepassing is.

Het komt dan neer op je onderhandelingsvaardigheden voor welke prijs je alsnog het land in mag met je auto, voor hoe lang en welke route genomen mag of moet worden onder wel of geen toezicht. Bedenk wel, wat er uiteindelijk als resultaat geboekt wordt is eerder goodwill van de betreffende ambtenaar dan dat het plicht is! Pas dus heel erg op met termen als corrupt of smeergelden – het (proberen)  omzeilen van de regels kan als uitlokking aangemerkt worden.

Vooraf – dus voor vertrek – afspraken maken met de autoriteiten in het betreffende land is soms een mogelijkheid als je om moverende redenen wilt afwijken van de geldende regels maar zorg dat je die afspraken op papier hebt en kunt overleggen bij de betreffende grenspost en/of check-points.

De eenvoudigste manier blijft: zorg voor de juiste documenten en je komt relatief simpel en zonder additionele kosten, over de grens waarna je binnen de geldigheidstermijn vrij bent te gaan en staan waar je wilt. Dat geldt ook als je absoluut geen smeergeld wilt betalen: stick to the rules.

interesante webpagina voor wie de wereld op eigen kracht en met eigen vervoer wil verkennen:

http://www.horizonsunlimited.com/tripplan/paper

Hieronder wat (internationale) links naar websites waar je meer kunt vinden of het CPD

http://www.anwb.nl/webwinkel/reisdocumenten-en-vignetten/carnet-de-passage,/Carnet-de-Passage.html

http://www.rac.co.uk/driving-abroad/carnet-de-passage/

http://www.atcuae.ae/carnet-du-passage.html

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1080118819&type=RESOURCES

http://www.travellerspoint.com/guide/Carnet_de_Passage/

http://www.adac.de/reise_freizeit/ratgeber_reisen/fahrzeug_reisen/carnet_de_passage/carnet_de_passages_en.aspx?tabid=tab1

http://www.chamber.ca/index.php/en/carnet-certification/C216/

http://www.aitgva.ch/AIT_Site/Public/InterDocs/CPD.htm

http://www.fia.com/en-GB/mediacentre/pressreleases/mobility/2010/Pages/wcamt_210510.aspx

Ook altijd handig, reisinformatie per land (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

http://www.minbuza.nl/reizen-en-landen

en informatie over vereiste documenten per land

http://cibtvisumdienst.nl/

Dit bericht is geplaatst in Actueel, Oktober Challenge, Voorbereidingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>