het Project

Riders Gambia is een onderafdeling van Riders for Health in Gambia en voor hen rijden wij in oktober 2011 onze Desertbeagle naar Gambia om aldaar als Recovery Vehicle en Mobile Medical Unit dienst te gaan doen.

Rider in Gambia

Rider in Gambia

Riders for Health is in de jaren 80 in Engeland opgericht door Barry en Andrea Coleman, de beschermvrouwe is HRH Princess Anne van Engeland. Het is een onafhankelijke, niet-politieke organisatie die zich in Afrika inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg, naar het idee van Randy Mamola en in nauwe samenwerking met de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Sinds 1996 is Riders for Health ook in Nederland actief, onder de naam Stichting Riders for Health Benelux. Het geld dat in Nederland wordt gegenereerd, wordt besteed aan het Riders Gambia programma. Begin 2003 is mede door de steun van donateurs en sponsoren een administratie-kantoor en garage geopend in Kanifing; hier vandaan wordt het programma in Gambia aangestuurd onder leiding van mw. Thérèse Drammeh met assistentie van Ali Ceesay en Che Jallow. Alle medewerkers zijn Gambianen; een ander uitgangspunt van Riders for Health – de lokale bevolking moet het helemaal zelf doen. Hierdoor wordt de verkregen kennis en ervaring maximaal in de verdere ontwikkeling van het project en de latere reguliere bedrijfsvoering verankert.

Naast het hoofdkantoor in Kanifing heeft men nog twee andere vestigingen in Mansakonko en Bansang en wil men graag nog een 4e openen in Basse (Oost-Gambia). Gambia is ‘slechts’  11,2952 km groot, maar vanaf de westkust naar het meeste oostelijke dorpje Song Kunda is het ruim 450km. Wij deden er in april 2011 6,5 uur over om Kuntaur te bereiken via de ‘snelle’ ferry overgang bij Farafenni – en dat is slechts 289km.

Principe van Riders for Health

Uitgangspunt van het Riders for Health principe is dat gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moet zijn. En als de patiënt niet naar de zorgverlener kan komen, moet de zorgverlener naar de (potentiële) patiënt komen. Dit kunnen individuen zijn maar ook kleine dorpen, nederzettingen of geïsoleerde compounds op plaatsen die zeer moeilijk bereikbaar zijn. Motoren en 4×4 voertuigen zijn dan de aangewezen middelen om hier daadwerkelijk invulling aan te geven. Kortom, men streeft naar een 100% gedistribueerde gezondheidszorg op maat. Dat op maat is geen luxe maar een noodzaak. Noodzaak vanwege de te transporteren medicamenten, exploitatiekosten, bevoorrading en  andere logistieke processen noodzakelijk om een dergelijke decentralisatie in stand te houden.

Gambia is een vrij uniek programma. De Riders zijn eigenaar van al het medisch en ondersteunend rollend materiaal dat onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van gezondheidszorg in Gambia. Dit materiaal wordt tegen een zeer lage leasevergoeding ingehuurd door de Gambiaanse overheid om de noodzakelijk zorg te kunnen verlenen. Riders is op haar beurt verantwoordelijk voor het onderhoud, reparatie, recovery, opleiding en alle logistieke processen om die zorg stabiel te continueren. Bijna al dit materiaal is afkomstig uit schenkingen, hetzij direct geschonken hetzij betaald uit financiële donaties.

Naast de ziekenhuizen en medische posten zijn er tal van gezondheidswerkers (verplegers / artsen) die op motoren en met 4x4s als ‘first line of health defense’ verder het land intrekken om ter plaatse (na)zorg, eerste hulp, consultaties, vaccinaties, advies etc. te verlenen. De gezondheidszorg, daar waar Riders for Health zich inzet, is met 500% verbeterd!

Daarnaast krijgt de lokale bevolking technische assistentie bij hygiënische voorzieningen, advies bij voeding en kinderverzorging, informatie over voedselhygiëne en duizenden andere dingen die de levensomstandigheden verbeteren.

Voor meer informatie over Riders Gambia en hoe hen te steunen verwijzen we naar ons sponsorplan.

1 Reactie op het Project

  1. Pingback: Riders Gambia – een bevlogen club | Dream Reality